Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดย IRPC และ FM91

17 เม.ย. 2561 | 10:55:21
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตโดย IRPC และ FM91

วันที่ 16 เมษายน 2561 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 คุณอารี เรืองสูงเนิน นำหัวต่อออกซิเจนจำนวน 2 กล่อง มาบริจาคผ่าน สวพ.91 ในโครงการฯ เพื่อมอบช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ต่อไป 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิ
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91
 

Share this: