Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

14 ก.พ. 2561 | 21:07:39
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย IRPC และ FM91

โรงเรียนอนุบาลธิดารัก ถนนโชคชัย 4 ซอย 75 นำรถเข็นวิลล์แชร์ 1 คัน, รถช่วยเดิน 1 คัน และถังอ๊อกซิเจน จำนวน 2 ถัง เข้ามาร่วมบริจาคในโครงการ Give never stop โดยมอบให้ทางคุณสำรอง เบี้ยวโกฎิ์ เป็นผู้แทนนำส่ิงของมอบให้กับเจ้าหน้าที่สวพ.Fm91 เพื่อส่งต่อไปยังผู้ขาดแคลนต่อไป

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#IRPC #FM91
Share this: