รอง ผบ.ตร. ‘บิ๊กปั๊ด-สุวัฒน์’ สั่ง ตร. ทั่วประเทศ จับจริง! ‘ผู้ขาย’ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เกินราคา ทำประชาชนเดือดร้อน กำชับรายงานผลการปฎิบัติทุกวัน!

14 ก.พ. 2563 | 02:57:54
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงาสข่าวแจ้งว่า  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง  ผบ.ตร.) ได้มีวิทยุราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0007.35/333 ถึง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.), ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1- 9 (ผบช.ภ. 1-9) ใจความระบุว่า อ้างถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542, ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 ลง 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ได้แก่ (1.) หน้ากากอนามัย, (2.) ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย, (3.) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ (4.) เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
 
จากสถานการณ์เกิดสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพิ่มมากขึ้น และไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้าและจำหน่ายสินค้าเกินราคา  เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการดังนี้ ให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขออย่างเต็มกำลังความสามารถ
 
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ กองบัญชาการ, กองบัญชาการภูธรจังหวัด , กองบังคับการ (บช./ภ.จว./บก.) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่พี่มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ฯ เพื่อดำเนินการสืบสวนปราบปรามและจับกุมผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวดและจริงจัง  และให้ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติมายัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย

Share this: