ผู้ว่าฯ ปทุมธานี สั่งตั้งจุดสกัด จุดตรวจ ‘โควิด-19’ ดูแล ‘ปชช.’ เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ‘พหลโยธิน’ – ‘รังสิต-นครนายก’ – ‘ปทุมธานี-บางบัวทอง’

26 มี.ค. 2563 | 16:07:14
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ตั้งจุดสกัด ดูแลประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ความว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค นั้น
 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 54 และมาตรา 57 จึงได้กำหนดตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ดังนี้
1.) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส นวนคร (ช่วงถนนพหลโยธิน ขาออก) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จำนวน 5 นาย (หัวหน้าชุด 1 นาย)
1.2 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี/ เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 นาย
1.3 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองหลวง ที่ 2 จำนวน 2 นาย
1.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 นาย
1.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 นาย
1.6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 นาย
1.7 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 2 นาย
2.) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) บริเวณหน้าโรงพยาบาล ธัญบุรี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
                2.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี จำนวน 5 นาย (หัวหน้าชุด 1 นาย)
                2.2 เจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี/ เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 นาย
                2.3 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอธัญบุรี ที่ 3 จำนวน 2 นาย
                2.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 นาย
                2.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 นาย
                2.6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 นาย
                2.7 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลธัญบุรี จำนวน 2 นาย
3.) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (ถนนปทุมธานี-บางบัวทอง) บริเวณป้อมตำรวจแยกบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Share this: