ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผย กราฟพยากรณ์ข้อมูล ‘ผู้ป่วย’ หาก ปชช. ไม่ปฎิบัติตามมาตรการ ‘เว้นระยะห่าง’–‘อยู่บ้าน’ และ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยอดผู้ติดเชื้อ 'โควิด-19' สิ้นเดือน เม.ย. แตะ 3.5 พันคน

26 มี.ค. 2563 | 14:23:37
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
 
นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย วันนี้ มีผู้ป่วย รักษาหาย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เพิ่ม 18 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพิ่มใหม่ จำนวน 111 ราย นับเป็นรายที่ 935-1,045 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
 
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเดิม และเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 29 ราย ได้แก่ (1.) เกี่ยวข้องกับ ‘สนามมวย’ จำนวน 6 ราย, (2.) เกี่ยวข้องกับ ‘สถานบันเทิง’ จำนวน 3 ราย, (3.) ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้ จำนวน 19 ราย และ (4.) เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 ราย
 
ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 19 ราย ได้แก่ (1.) ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จำนวน 6 ราย เป็นชาวไทย 5 ราย และชาวต่างชาติ 1 ราย ได้แก่ ชาวอเมริกัน, (2.) ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดที่จะต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ทำงานในสถานบันเทิง พนักงานบริษัท พนักงานร้านนวด, (3.) บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 ราย มีแพทย์ติดเชื้อ สะสม 9 ราย เนื่องจาก ผู้ป่วย ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบผู้ป่วยที่อาการคล้ายโรคไข้เลือดออก จึงไม่ได้มีการระมัดระวังในการดูแล และ (4.) ผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย
 
และกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยกลุ่มที่ยืนยันทางห้องปฎิบัติการแล้ว แต่ต้องรอการสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน 63 ราย
 
ทั้งนี้ ‘ผู้ป่วย’ ที่มีอาการหนัก มีจำนวน 4 ราย ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งทีมแพทย์จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด สรุปรวมประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,045 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 88 ราย รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 953 ราย มีผู้ป่วย อาการหนัก 4 ราย เสียชีวิต 4 ราย
 
นพ.อนุพงศ์ กล่าวว่า จุดเปลี่ยนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการรายงานเริ่มจาก ‘หลักสิบ’ เป็น ‘หลักร้อย’ และ 2-3 วันล่าสุด มีจำนวนที่ทรงตัวอยู่ที่ ‘หลักร้อย’ ต้นๆ จะพบว่า จำนวนที่เคยพบ 188 ราย มีสาเหตุจากก่อนหน้านี้ จะมีรายงานผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อจะต้องใช้ผลแล็บยืนยัน 2 แห่งที่มีผลตรงกันจึงยืนยันว่า มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ดังนั้น จึงมีผู้ป่วยที่รอการตรวจอยู่ก่อนการประกาศ ยอดผู้ป่วย 188 รายนั้น
 
ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปลี่ยมาใช้ผลการตรวจจากห้องแล็บเพียง 1 แห่ง เพื่อยืนยันผู้ป่วยทันที ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 จึงพบ ‘ผู้ป่วย’ ที่มากขึ้น โดยเริ่มต้นจาก กลุ่มก้อนที่สถานบันเทิง สยามมวย ผู้ร่วมงานทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 เมื่อกลับมาในประเทศไทย จึงพบ ‘ผู้ป่วย’ รายแรกในกลุ่มก้อนนี้ใกล้เคียงกับการพบ ‘ผู้ป่วย’ ที่สนามมวย
 
“การทำกราฟพยากรณ์ข้อมูล ‘ผู้ป่วย’ ตั้งแต่วันนี้ (26 มี.ค.) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หากมีการพบ ‘ผู้ป่วย’ วันละ ‘หลักร้อย’ รายไปเรื่อยๆ จะส่งผลให้ วันที่ 30 เมษายน 2563 จะมี ‘ผู้ป่วย’ สูงถึง 3,500 ราย ดังนั้น หากมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกมาให้ประชาชน เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ การอยู่บ้าน ไม่ไปร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมถึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ประกาศออกมา หากประชาชนปฎิบัติตามจะช่วยหน่วงสถานการณ์ และคาดว่า ประเทศไทย จะไม่พบผู้ป่วยถึง 3,500 ราย ในวันที่ 30 เมษายน 2563” นพ.อนุพงศ์ กล่าว

Share this: