กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย ‘เขตปลอดบุหรี่’ จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ในพื้นที่ สถานีขนส่งหมอชิต 11 ราย

23 พ.ค. 2563 | 14:34:16
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) กรมความคุมโรค พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ กคส. บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย จับ ปรับ ดำเนินคดีผู้สูบบุหรี่ในบริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (หมอชิต) เพื่อเดินหน้ามาตรการเชิงรุกตามแนวการบังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ภายหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ได้มีมติมอบหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นพื้นที่ตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากในช่วงหลังผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งหากมีการสูบบุหรี่ในพื้นที่ อาจเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เนื่องจาก สารคัดหลั่งอาจแพร่กระจายในขณะพ่นควันบุหรี่ และที่สำคัญขณะสูบบุหรี่ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่สถานีขนส่ง ซึ่งเป็นความผิดฐานสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ รวม 11 ราย
 
“กรมควบคุมโรค  ขอย้ำเตือน ประชาชนผู้สูบบุหรี่ และเจ้าของสถานที่สาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ ตลาด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้สูบบุหรี่ต้องถูกจับ ปรับ ดำเนินคดีในข้อหา สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากพบว่า เจ้าของสถานที่ไม่จัดให้สถานที่ที่ตนเองดูแลเป็นเขตปลอดบุหรี่ เจ้าของสถานที่ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ดังกล่าว จะถูกจับปรับดำเนินคดี โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 43 พระราชบัญญัติควบุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560”
 
หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติมในการปฎิบัติตามกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหี่ สอบถามได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3852

Share this: