ฝุ่นพิษ! เกินมาตรฐาน 3 เขต ‘วังทองหลาง’-‘บางเขน’-‘หลักสี่’

14 ม.ค. 2563 | 19:10:02
วันที่ 15 มกราคม 2563 กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เวลา 07.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 27-53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95  มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม., เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน  มีค่าเท่ากับ 53 มคก./ลบ.ม. และ เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่  มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.
 
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เดิมกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัด PM2.5 ในพื้นที่ กทม. จำนวน 37 สถานี เพื่อตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการติดตั้งสถานีตรวจวัด PM2.5 เพิ่มเติมจำนวน 13 สถานี ประกอบด้วย เขตดุสิต เขตวัฒนา เขตบางนา เขตคันนายาว เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก เขตประเวศ เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม เขตบางบอน และเขตทุ่งครุ คาดว่า จะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 
หากการติดตั้งแล้วเสร็จจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัด PM2.5 รวมทั้งหมด 50 สถานี ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในแต่ละวันให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกพื้นที่
 
นางศิลปสวย กล่าวว่า  กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างจัดทำแอปพลิเคชั่นรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร (ABK) เพื่อให้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษ พัฒนาการแสดงผลข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมงเชิงพื้นที่ โดยใช้วิธีการ Interpolation ข้อมูลผลการตรวจวัดรายชั่วโมงจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 สถานี และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 12 สถานี รวมทั้งหมด 36 สถานี โดยแสดงผลรายชั่วโมงแบบปัจจุบัน และย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ในแต่ละวันบนแผนที่ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตามพื้นที่ที่สนใจได้ ซึ่งการแสดงผลของค่าประมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 จะแสดงเป็นระดับสีตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งบอกแนวทางการปฏิบัติและการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีที่ระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างให้ทดลองใช้สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศที่แสดงผล AQI แบบ Real Time ตามตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ที่พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.bangkokairquality.com , www.airqangkok.com และ Facebook : กองจัดการคุณภาพอกาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม www.prbangkok.com และ Fackbook : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. โดยเพิ่มความถี่การแจ้งเตือนเป็นวันละ 3 รอบ เวลา 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. พร้อมทั้งแนะนำให้ลดเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งหากเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ปวยควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน นอกจากนี้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศอีกหนึ่งช่องทาง คือ แอปพลิเคชั่น (AirBKK) โดยอยู่ระหว่างให้ทดลองใช้สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Share this: