อย. เผย 7 ราย ยื่นขอทดสอบ วัคซีนโควิด-19 ชี้! ขั้นตอนการอนุญาต ใช้เวลา 1 เดือน

13 ก.ค. 2563 | 16:06:07
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในมนุษย์ ภายในประเทศไทย ว่า ขณะนี้ มีผู้พัฒนาวัคซีนได้ยื่นเรื่องขออนุญาตมาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประมาณ 7 ตัว โดย 1 ในนั้น เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เพิ่งแถลงผลการทดลองในลิงแล้วมีภูมิคุ้มกันสูง และที่ผ่านมามีการหารือและพิจารณาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
 
นพ.ไพศาล กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากคณะผู้วิจัยส่งข้อมูลทุกอย่างครบถ้วน คาว่า จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ ยังจะนำข้อมูลการวิจัยวัคซีนด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย
 
ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA นพ.ไพศาล กล่าวว่า ทราบผลการทดลองในหนูแล้ว ได้ผลดี ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ผู้พัฒนาวัคซีน ทยอยส่งข้อมูลมาให้ อย.พิจารณา แต่ยังส่งมาไม่ครบ โดยเฉพาะผลการทดลองของต่างประเทศที่ต้องนำมาให้พิจารณาประกอบด้วย”

Share this: