นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ให้ ‘ส.ส.วิโรจน์’ ถอนคำพูด

13 ก.ค. 2563 | 12:58:19
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถอนคำพูด ความว่า ตามที่มีข้าราชการครูรายหนึ่ง ได้ลงโทษนักเรียนหญิงโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย การลงโทษนักเรียน ด้วยการใช้กรรไกรกล้อนผมนักเรียนและนายวิโรจน์ ลัคขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว มีสาระสำคัญว่า พฤติการณ์เช่นนี้ เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ขอเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นครู และควรเรียกตัวเองว่า อาชญากร นั้น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอเรียนว่า พฤติการณ์ของข้าราชการครูรายดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดระเบียบของทางราชการ สมควรได้รับโทษทางวินัยตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
 
อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ได้ติดตามตรวจสอบพฤติการณ์การทำงานของข้าราชการครูรายนี้แล้ว พบว่า เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อทางราชการ เป็นผู้ที่มีความห่วงใยและใส่ใจนักเรียน และมีความตั้งใจสูงที่จะให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง ยอมที่จะให้นักเรียนโกรธหรือชิงชัยเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัย ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดๆ ว่า ข้าราชการครูรายดังกล่าว เป็นโรคจิต โรคประสาท ที่ไปทำร้ายเด็กนักเรียนหรือเป็นผู้ที่มีความอาฆาตแค้นและกลั่นแกล้งนักเรียนแต่อย่างใด
 
ดังนั้น การที่นายวิโรจน์ ลัคขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กล่าวหาว่า ข้าราชการครูรายนี้ละเมิดสิทธิเด็ก ควรเรียกตัวเองว่า อาชญากรและควรลาออกจากการเป็นครูนั้น จึงเป็นการกล่าวหาที่รุนแรง เกินความจริง ใช้อารมณ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร การใช้คำพูดดังกล่าวของนายวิโรจน์ ลัคขณาอดิศร จึงเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูที่ต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง การกล่าวหาว่า ข้าราชการครูรายนี้เป็นอาชญากร ถือว่า เป็นการกล่าวหาว่าข้าราชการครูรายนี้เป็นคนชั่วคนเลวเทียบเท่าฆาตกรที่เข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์
 
สมาคมฯ จึงขอเรียกร้อยให้นายวิโรจน์ ลัคขณาอดิศร ออกมาถอนคำพูดและกล่าวคำขอโทษต่อสังคมที่ได้กล่าวคำพูดที่ไม่เหมาะสมเช่นนั้น และขอให้พิจารณาตัวเองว่า ยังสมควรทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรต่ไปหรือไม่ หากนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ไม่ถอนคำพูดและไม่กล่าวคำขอโทษต่อสังคม สมาคมฯ จะร่วมมือกับองค์กรครูอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตร ไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ของพรรคการเมืองที่นายวิโรจน์ ลัคขณาอดิศร สังกัดในทุกกรณี

Share this: