BEM แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านงามวงศ์วาน ทางพิเศษศรีรัช

24 ม.ค. 2563 | 09:30:59
 BEM แจ้งปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านงามวงศ์วาน ทางพิเศษศรีรัช  

​บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านงามวงศ์วาน ทางพิเศษศรีรัช ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ​โดยมีรายละเอียดการปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางดังนี้

 ด่านงามวงศ์วาน 2 ขาเข้า
​1. วันที่ 25-26 ม.ค. 2563 ​ปิดช่องที่ 1
​2. วันที่ 1 ก.พ. 2563 ​ปิดช่องที่ 2

ด่านงามวงศ์วาน 1 ขาออก 
​1. วันที่ 2 ก.พ. 2563 ​ปิดช่องที่ 2

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง BEM ได้จัดให้มีสัญญาณไฟ ป้ายเตือน ตลอดระยะเวลาของการซ่อมบำรุง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.0 2664 6400 ศูนย์ควบคุม ทางพิเศษศรีรัช 
Share this: