21 กันยายน “วันอัลไซเมอร์โลก”

20 ก.ย. 2560 | 16:30:07
21 กันยายน “วันอัลไซเมอร์โลก”
องค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer’s Disease International ; ADI) ได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายน เป็น“วันอัลไซเมอร์โลก” ตามชื่อของผู้ค้บพบโรคอัลไซเมอร์ คือ จิตแพทย์ชาวเยอรมันนามว่า อาลอยซ์ อัลไซเมอร์ (Alois Alzheimer) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคนี้กันมากขึ้น

โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ หมายถึง การสูญเสียความจำระยะสั้นร่วมกับความผิดปกติของสิ่งเหล่านี้ คือ วุฒิปัญญา การใช้ภาษา การคิดคำนวณ การสูญเสียทักษะในลักษณะที่มีผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของตัวเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม โดยไม่ได้มีสาเหตุจากโรคทางกายอื่นๆ และอาการเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตอนอายุ 65 ปีขึ้นไป

Share this: