20 เม.ย. ก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช กทม ขอความร่วมมือ เลี่ยงเส้นทาง ใช้รถสาธารณะหรือเรือแทน สะดวกกว่า

17 เม.ย. 2561 | 06:56:03
ด้วยกรุงเทพมหานครจะทำการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราชด้านถนนอรุณอมรินทร์ โดยจะเริ่มวันที่ 20 เมษายน 2561 จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้

1. ยกเลิกป้ายจอดรถโดยสาร หน้าโรงพยาบาลศิริราชและฝั่งตรงกันข้ามชั่วคราว ไปใช้ป้ายศาลาต้นจันทร์ วัดระฆัง ฯ และวัดวิเศษฯ แทน

2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มาจากกรมอู่ทหารเรือ หรือแยกพรานนก ให้เข้าประตูอุบัติเหตุ (ประตู 1) และจอดส่งผู้ป่วยที่หน้าศูนย์ภาพวินิจฉัย ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น G ส่วนที่มาจากแยกอรุณอมรินทร์ ให้ขึ้นทางลาดตึกผู้ป่วยนอกตามปกติ

3. กรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ที่มาจากแยกอรุณอมรินทร์ ขอให้ใช้เส้นทางเบี่ยงสะพานอรุณอมรินทร์ ขับตรง ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วนขวาเข้าประตูด้านหลังโรงพยาบาล ศิริราชแทน (ประตู 7)

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหรือ โดยสารทางเรือแทน และหลีกเลี่ยงเส้นทาง หากไม่มีกิจธุระบริเวณดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Share this: