#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

05 ส.ค. 2563 | 05:16:47
#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ( 05.00 น.) 


ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 18,653,319 ราย รักษาอาการดีขึ้น 11,877,062 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 702,183 คน 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,911,245 ราย , เสียชีวิต 160,052 คน (เพิ่มขึ้น 1,124 คน) 
2. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,801,921 ราย , เสียชีวิต 95,819 คน (เพิ่มขึ้น 1,117 คน) 
3. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,906,613 ราย เสียชีวิต 39,820 คน (เพิ่มขึ้น 849 คน) 
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 861,423 ราย เสียชีวิต 14,351 คน (เพิ่มขึ้น 144 คน) 
5. ประเทศ แอฟริกาใต้ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 521,318 ราย เสียชีวิต 8,884 คน (เพิ่มขึ้น 345 คน) 

ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 111 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,321 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) เสียชีวิต 58 คน 
 
Share this: