" ..โฉมหน้าคนลืมโทรศัพท์ คนเก็บได้รอการติดต่อกลับมาอยู่ .."

21 พ.ค. 2562 | 10:44:33
" ..โฉมหน้าคนลืมโทรศัพท์
คนเก็บได้รอการติดต่อกลับมาอยู่ .."

คุณเชาว์วัฒน์  ใช้บริการรถแท็กซี่ สีเขียวเหลือง ทะเบียน 1มก-8829กทม.
พบโทรศัพท์มือถือ Huawei อยู่บนรถแท็กซี่ สอบถามจากคนขับ ผู้โดยสารลงแถวตรอกจันทน์   เวลา 15.30น.   
ตอนนี้รอการติดต่อกลับเพื่อส่งคืน 

Share this: