​เตือน! อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ ใต้คาง

23 ก.ค. 2563 | 17:37:27

บริเวณใต้คางเป็นจุดที่หน้ากากไม่ได้ป้องกันเชื้อ หากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค
และเมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก ดังนั้นถ้าต้องการถอดหน้ากาก ควรพกถุงไว้สำหรับเก็บหน้ากาก

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
Share this: