"เก๋ายกก๊วน ชวนแอ่วเหนือครั้งใหม่ รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัยที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเยือน"

13 มิ.ย. 2561 | 18:08:00
"เก๋ายกก๊วน ชวนแอ่วเหนือครั้งใหม่ 
รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัยที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเยือน"
 
 
วันนี้พาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยกัน จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่ผ่านมาเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทย คำว่า "สุโขทัย" มาจากสองคำ คือ สุข+อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องจากเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญมากที่สุด จังหวัดสุโขทัย มีสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติความเป็นมา แหล่งรวมศิลปหัตถกรรมมากมาย ที่หลายๆ คนยังไม่เคยไปสัมผัสกัน เก๋ายกก๊วน ชวนแอ่วเหนือครั้งใหม่ นี้ จึงรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวกัน
 
1. ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์เมืองสุโขทัย “ลักษมณศิลป์” เรียนรู้การทำพระพิมพ์ ศิลปะโบราณรากฐานแห่งชนชาติ และพระพิมพ์แบบต่างๆ มากมาย
 
2. กะเณชา สังคโลก ร้านจำหน่ายสังโลกลายโบราณ และยังได้ทำกิจกรรมเขียนลวดลายบนผลิตภัณฑ์สังคโลกด้วยฝีมือของเราเอง เครื่องสังคโลกสุโขทัยมีความโดดเด่นที่การปั้นและเคลือบน้ำยาซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของสุโขทัย มีลวดลายเฉพาะของสุโขทัยคือเป็นรูปปลา กงจักร และดอกไม้ เป็นสีเขียวและสีคราม ปัจจุบันยังคงสืบทอดการทำสังคโลกกันมากที่อำเภอศรีสัชนาลัย ส่วนเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยก็เป็นงานฝีมือไทยที่สืบทอดกันมากว่าหลายร้อยปี
 
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง การจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นศิลปะสุโขทัย ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เครื่องถ้วยสังคโลก พระพุทธรูปแบบต่างๆ พระพิมพ์ที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถาน เทวรูป และอาวุธโบราณในปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ปัจจุบันมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร 2 หลัง ประกอบด้วย
- อาคารอนุสรณ์ลายสือไท เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยในด้านต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงการพัฒนาเมืองสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ 
- อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะแหล่งโบราณคดีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และจังหวัดใกล้เคียง
แล้วยังมีอาคารปูนปั้นประติมาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่ดูได้จากด้านนอกเท่านั้น นอกจากนี้บริเวณกลางแจ้งยังจัดแสดงโบราณวัตถุขนาดใหญ่
 
4. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร และภายในอุทยานยังมีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม เนินปราสาทพระร่วงหรือเขตพระราชวังในสมัยสุโขทัย วัดตระพังเงิน วัดสระศรี และทุกวันศุกร์แรกของเดือนจะมีการจัดแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา Mini Light & Sound ตอน “เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย” ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561

ในช่วงปลายปี พลาดไม่ได้เลยกับงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ โดยในงานจะมีการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟ จุดตะไล ขบวนแห่ต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นงานที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 
 
ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และ ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 055-616228-9

Share this: