​"อุบัติเหตุชนกัน 2 คัน" มอเตอร์เวย์ (ทล.7) ขาออก ช่วงกม.9 รถติดแล้ว

02 ส.ค. 2563 | 11:44:41
ถนนมอเตอร์เวย์ (ทล.7) ขาออก มุ่งหน้ามาบตาพุด ช่วงกม.9 มีอุบัติเหตุ กีดขวางเลนซ้าย การจราจรเริ่มติดขัด 

ขอบคุณกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

Share this: