“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเสด็จฯ ถึงแถวนั่ง พระราชทานปริญญาบัตร 2 บัณฑิต มทส. ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

01 พ.ย. 2560 | 23:37:16
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,900 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เบิกตัวบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถขึ้นบนเวทีเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ จำนวน 2 ราย โดยในช่วงทรงประทับพักครึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ ลงมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้ง 2 ราย ถึงแถวที่นั่งบัณฑิต ท่ามกลางความปลื้มปิติของบัณฑิต ผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ ชาว มทส.

Share this: