"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงมอบเงินเดือน ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่เป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ ให้กองทุนมูลนิธิ รร.นายร้อย จปร.

15 ก.ค. 2560 | 16:08:31
 

"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงมอบเงินเดือน 26 ล้านบาท ของพระองค์ ตลอดเวลา 35 ปี ที่เป็น ทูลกระหม่อมอาจารย์ พร้อมดอกเบี้ย ให้ รร.นายร้อย จปร. ปี 60 นี้ทรงมอบให้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ย ศิษย์ จปร.สุดปลาบปลื้ม

ผู้พันเบิร์ด พันเอกวันชนะ สวัสดี เปิดเผยว่า ได้รับทราบ จาก พลโทสิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมบ้านสวนปทุม 

หลายท่านอาจสงสัย ว่า เป็นสถานที่อะไร สถานที่นี้เป็น "พระตำหนักของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี" เป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึกที่ได้รับมาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือแม้กระทั่งของที่ทรงซื้อมาโดยพระองค์เอง

ซึ่งในวันนั้น พระองค์ จะเป็นผู้บรรยายเรื่องราวประสบการณ์ในที่ต่างๆ ผ่านข้าวของแต่ละชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่น่าสนใจ และตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย และเดินชมของในทุกห้องแล้ว

พลโทสิทธิพล จึงได้มีโอกาสสอบถามข้าราชบริพาร ว่า ปกติแล้วมีคณะอื่นเข้ามาที่บ้านสวนปทุมแห่งนี้หรือไม่

ข้าราชบริพาร ตอบว่า นักเรียนนายร้อย โคตรโชคดีเลย เพราะไม่มีคณะอื่นเข้ามาเลย นอกจากนักเรียนนายร้อยเท่านั้น


แต่ยังมีเรื่องที่ ผู้บัญชาการ เล่าให้ผมฟังอีกเรื่องหนึ่งมีความสำคัญ และซาบซึ้งกินใจเช่นกัน

นั่นก็คือ ในวันนั้น พระองค์ ได้พระราชทานเช็ค จำนวน 19,201,788.48 บาท เงินจำนวนนี้แท้จริงแล้วคือ เงินเดือนของพระองค์เอง

พลโทสิทธิพล เล่าให้ฟังต่อว่า ในปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ ที่รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ในปีนั้นได้พระราชทานมาแล้ว 7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือ พระองค์ บอกว่า ยังอยู่ในธนาคารฯ อีก 19,000,000 บาท และจะครบกำหนดเบิกได้ในปี 60 

และในปีนี้ พระองค์ ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับ "มูลนิธิ รร.จปร." รวมทั้งหมด 26,894,502.19 บาท ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้

แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน และประเทศชาติอย่างแท้จริง 

โดยทรง มอบ เชค ให้ กองทุนมูลนิธิ รร.นายร้อย จปร. มาแล้ว 7,431,194.22 บาท เมื่อ 29  กันยายน 2558 

จากนั้น 12 กรกฎาคม 2560 ทรงมอบเชค เงินจำนวน 19,201,788.48 บาท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ให้และดอกเบี้ย ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2558 - 13 กรกฎาคม 2560 อีกจำนวน 271,519.49 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,894,502.19 บาท


Share this: