" รองผู้ว่า​ฯ​ กทม.​ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ถ.กรุงเทพกรีฑา "

24 พ.ค. 2562 | 11:35:12
" รองผู้ว่า​ฯ​ กทม.​ ลงพื้นที่เร่งแก้ไขระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ถ.กรุงเทพกรีฑา " 
 
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณ ถ.รามคำแหง และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม บริเวณ ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง
 
รองผู้ว่าฯ กทม.  เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณจุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ที่มีผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และระบบการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซอยรามคำแหง 50 และคลองโต๊ะยอ เนื่องจากกรุงเทพฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่ ถ.พระราม 9 ถึง ถ.สุวินทวงศ์ ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งมีเส้นทางการก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตห้วยขวาง บางกะปิ สะพานสูง และมีนบุรี 
 
ทั้งนี้ในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตามก่อนที่จะยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำเดิม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างบ่อพักหรือท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20ม. ขึ้นมาใหม่ เพื่อทำการ By Pass ระบบระบายน้ำ หรือทางเบี่ยงเพื่อให้ท่อระบายน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
จากการสำรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำ รวมทั้งหมด 53แห่ง ดำเนินการก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำ By Pass แล้วเสร็จ 27แห่ง ส่วนบริเวณคลองโต๊ะยอผู้รับจ้างได้ทำการ By Pass คลองชั่วคราว เพื่อเบี่ยงน้ำในคลองให้สามารถไหลลงคลองแสนแสบได้ตามปกติ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในช่วงฤดูฝน เมื่อก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะคืนคลองกลับสู่สภาพเดิม 
 
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตในพื้นที่ก่อสร้าง 4 สำนักงานเขต ตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำที่ผู้รับจ้างทำการ By Pass ว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขณะเดียวกันได้กำชับผู้รับจ้างให้ตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำ หากพบว่ามีเศษหินปูนทราย รวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำ ให้เร่งดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูฝน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
 
สำหรับ ถ.กรุงเทพกรีฑา ช่วงจาก ถ.ศรีนครินทร์ ถึงคลองทับช้างล่าง ระบบการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวจะใช้คูน้ำสาธารณะริมถนนทั้ง 2ฝั่ง ในการระบายน้ำลงคลองทับช้างล่าง เมื่อฝนตกในปริมาณมากหรือระดับน้ำในคลองทับช้างล่างสูง จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง อีกทั้งมีการวางท่อระบายน้ำเพื่อทำทางเข้าออกอาคารริมถนนทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้การวางท่อระบายน้ำไม่ต่อเนื่องกัน ระดับท่อระบายน้ำบางช่วงจะสูงบางช่วงจะต่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสะพานสูงจึงได้พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในระยะเร่งด่วนสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฮโดรลิค กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา (ขาเข้า) ช่วงคลองบ้านม้า และติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฮโดรลิค ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 21 ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อพักเป็นบ่อสูบน้ำ บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ช่วงคลองทับช้างล่าง ส่วนสำนักงานเขตสะพานสูงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย คลองทับช้างล่าง คลองบ้านม้า และหน้ามัสยิดดารุลราอิม เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน 
 
นอกจากนี้ได้ลอกท่อระบายน้ำ ถ.กรุงเทพกรีฑา ช่วงก่อนลงคลองทับช้างล่าง จัดเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคูน้ำข้าง ถ.กรุงเทพกรีฑา ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบริเวณคูน้ำข้างซอยกรุงเทพกรีฑา 22 ด้านสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ำตลอดแนวถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้

Share this: