​รฟท. จัดโครงการ พาน้องนั่งรถไฟ ครั้งที่ 16 นําเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจฯ เดินทางทัศนศึกษา ที่จังหวัดเพชรบุรี

28 ส.ค. 2562 | 08:46:12
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโครงการ พาน้องนั่งรถไฟ ครั้งที่ 16 นําเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่โดยรถไฟ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดโครงการ พาน้องนั่งรถไฟ ครั้งที่ 16 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯ นายวีระพรรณ์ แสงรัตนาภรณ์ สารวัตรงานเดินรถแขวงธนบุรี และนายอภินันท์ มะโรหบุตร นายสถานีธนบุรี ร่วมมาส่งคณะเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปทัศนศึกษาทางรถไฟ ขบวนรถธรรมดา ที่ 255 (ธนบุรี-หลังสวน) ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และทักษะชีวิต ให้สามารถเรียนรู้ปรับตัวการอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้

ทั้งนี้ขบวนรถไฟได้นำคณะเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกเดินทางจากสถานีธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ถึงสถานีเพชรบุรี 10.30 น. จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมผจญภัยและสันทนาการ ต่อด้วยเดินทางไปทัศนศึกษาต่อบริเวณรอบเขื่อนแก่งกระจาน ก่อนเดินทางกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2562

“การจัดโครงการ พาน้องนั่งรถไฟ ครั้งที่ 16 สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มแก่เด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วม เป็นอย่างมาก โดยทุกคนได้รับประโยชน์ สามารถนำทักษะความรู้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังนำประสบการณ์มาช่วยถ่ายทอดให้เพื่อนๆ เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ คนอื่นๆ ได้รับรู้ อันจะประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในภายภาคหน้าด้วย”

ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดโครงการ “พาน้องนั่งรถไฟ” มาแล้วเป็นเวลา 15 ครั้ง โดยให้การสนับสนุนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นําเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี และอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม ไปทัศนศึกษานอกสถานที่โดยรถไฟ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้ทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตจากโลกภายนอก รวมถึงยังช่วยลดความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล ตลอดจช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ความเชื่อมั่น และการเห็นคุณค่าในตัวเองให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในความดูแล ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไป

Share this: