"..ป่านนี้เจ้าของหิวแย่แล้ว .."

16 มี.ค. 2563 | 11:59:03
"..ป่านนี้เจ้าของหิวแย่แล้ว .." 

คุณบุญเลิศ ช่างน้อย ขับรถแท็กซี่ สีชมพู คาดน้ำเงิน ทส-4072กทม.
เก็บถังไก่เคเอฟซี 1ถัง
คาดว่าเป็นของผู้โดยสาร ที่รับจากปิ่นเกล้า ไปส่งที่ศรีย่าน 

นำมาฝากไว้ที่สวพ. FM91 เพื่อตามหาเจัาของ 

 
Share this: