" ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการรับน้ำหนักสะพานข้ามแยกบางกะปิ "

24 พ.ค. 2562 | 11:49:32
" ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการรับน้ำหนักสะพานข้ามแยกบางกะปิ  "

ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง ลาดพร้าว-สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บริเวณพื้นราบชิดแนวสะพานข้ามแยกบางกะปิ (ใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิ)

บนถนนลาดพร้าว โดยจะทำการปิดเบี่ยงช่องจราจร 1 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพานฝั่งขาเข้า และปิดเบี่ยงช่องจราจร 2 ช่องทางขวา ชิดแนวสะพานฝั่งขาออก 

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00น. 

Share this: