​ทุกวันเสาร์ เวลาดีดี 15.25 - 15.45 น. รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง ติดตามรับฟังทาง สวพ.FM91

23 พ.ค. 2563 | 13:15:01
ทุกวันเสาร์ เวลาดีดี 15.25 - 15.45 น. รายการกฎหมายชายคา ..ปัญหาชาวบ้าน โดยศาลปกครอง ติดตามรับฟังทาง สวพ.FM91

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 63 พบกับ..

นายวสรรค์ ทองโคกสี รองโฆษกศาลปกครอง

หัวข้อ รัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่ร้องขอทุกรายเลยหรือ ?

Share this: