".. ตามหาหมวกแก็ป ลืมไว้ในรถตู้โดยสาร.."

01 ธ.ค. 2562 | 20:08:47

".. ตามหาหมวกแก็ป ลืมไว้ในรถตู้โดยสาร.." 

คุณพัชรี  แจ้งสวพ.FM91 ลืมหมวกแก๊ปสีดำ
ไว้บนรถตู้โดยสาร นั่งมาจาก ถ.พหลโยธิน ประตูน้ำพระอินทร์ ไปลง ฟิวเจอร์พาร์ค
เวลา 11.00น. วันที่ 30 พ.ย. 2562  

 
 
Share this: