โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกเพียง 35 ปี

10 พ.ย. 2561 | 09:34:26
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะว่า ปริมาณ​แร่ถ่านหินลิกไนต์ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะเหลือใช้งานได้อีกไม่เกิน 35 ปี ประกอบกับในยุคปัจจุบัน ประเทศไทย​มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมองหาการสร้างแหล่งพลังงานหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อื่นๆของประเทศเพิ่ม โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ในแต่ละชุมชน ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ถือเป็นตัวสร้างเสถียรภาพในการกำหนดค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ เพราะถ่านหินลิกไนต์ถือเป็นพลังงานสะอาดและสามารถผลิตเองได้ในประเทศไทย ทำให้มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกันก็จะไม่ขุดพลังงานลิกไนต์ที่บริเวณใกล้กับสุสานหอยโบราณอายุกว่า12ล้านปี อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่อวยืนยันให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ จากนี้จะฟื้นฟูพื้นที่เพื่อประโยชน์ของชาวแม่เมาะและชาวจังหวัดลำปาง รวมถึงสร้างเป็นแห่งสมาร์ทซิตี้ เมืองที่ทันสมัยมีพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
Share this: