โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประกาศปิดเรียน 22-23 มกราคม 2563 จากปัญหาฝุ่นละอองใน กทม

21 ม.ค. 2563 | 03:53:05
เนื่องด้วยสภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ดังนั้น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมจึงขอประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน  
Share this: