โฆษก กอ.รมน.ภาค4 ยืนยันไม่ได้ประกาศ "เคอร์ฟิว" ภาคใต้และ 4 อำเภอสงขลา

08 พ.ย. 2562 | 06:57:27
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  โพสต์ผ่านเพจเฟชบุ๊ค  "ไม่มีประกาศเคอร์ฟิว"  โปรดฟังอีกครั้ง!!!

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำชัด ไม่มี!! การประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของสงขลา ตามที่มีการนำเสนอผ่านสื่อ ณ ขณะนี้ พร้อมแจงว่า  ข้อกำหนดตามมาตรา18(2) เป็นเพียงการให้อำนาจตามความในมาตรา18(2)ให้สามารถประกาศเคอฟิวส์ได้  แต่ยังไม่เคยมีการใช้อำนาจนั้นเพราะยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เคอฟิวส์
จึงขอชี้แจงสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ว่า "ไม่มี!!การประกาศเคอร์ฟิว" ในทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จึงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Cr.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  
Share this: