แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง สะพานพระราม 8 ขาเข้า สะสมแยกอรุณอมรินทร์

16 พ.ค. 2562 | 11:13:47
การจราจรสะพานพระราม 8 ขาเข้า  รถมาก เคลื่อนตัวได้ช้า ท้ายแถวสะสมใกล้เคียงแยกอรุณอมรินทร์  ที่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ สัญญาณไฟจราจรค้างแดงทุกด้าน จนท.ระหว่างแก้ไข 

Cr.Toey Boonwichai
Share this: