รถผ่านไม่ได้ !! ทล.24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ที่ กม.417+977 - กม.419+879 ระดับน้ำ 77 ซม.

11 ก.ย. 2562 | 01:01:31
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แจ้งปิดการจราจร ทล.24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ที่ กม.417+977 - กม.419+879 ระดับน้ำ 77 ซม. 

วันที่ 11 กันยายน 2562  แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แจ้งปิดการจราจร ทล.24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ที่ กม.417+977 - กม.419+879 ระดับน้ำ 77 ซม. (บริเวณ ชุมชนหาดสวนยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) โปรดใช้ทางเลี่ยง มาจาก อ.เดชอุดม ให้เลี้ยวขวาแยกคำลือหาญ (ตลาดเจริญศรี) ไปตามเส้นทาง ทล.231 (ถนนเลี่ยงเมือง) เป็นระยะทาง 30 กม. จนถึงแยกวนารมย์ (ทล.231 ตัดกับ ทล.212) แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้า อ.เมืองอุบลฯ  สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนกรมทางหลวง1586
Share this: