เสาไฟฟ้าล้ม 7 ต้น แยกเจ้ากรีฑา ถ.เจ้าคุณทหาร มุ่งหน้าถนนตัดใหม่

17 เม.ย. 2561 | 11:58:33
จร.สน.ลาดกระบัง รายงานเหตุ เสาไฟฟ้าล้ม ถนนเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 6-1 ,6611,6617 ประจำจุดปิดการจราจร เสาไฟฟ้าล้ม จำนวน 7 ต้น แยกเจ้ากรีฑา ถนนเจ้าคุณทหาร เบื้องต้นวางกรวยยางปิดการจราจร ให้ใช้สะพานข้ามแยกเจ้ากรีฑา กลับรถใต้สะพานคลองสอง ถนนตัดใหม่แทน ไม่มี ปัญหาการจราจร

"
จนท.การไฟฟ้าตัดระบบไฟเรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการ"

Share this: