เรียนรู้และทำตาม พัฒนากลายเป็นผู้สอนและผู้นำ พาน้องใหม่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทล.3076 ผ่านป่าเขาอ่างฤๅไน

22 ก.พ. 2563 | 13:09:55
จากอดีตที่เคยเป็นผู้เรียนรู้และทำตาม ตอนนี้พัฒนากลายเป็นผู้สอนและผู้นำ น้องใหม่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ พี่ดึง..น้องกิน ใหม่ๆน้องอาจยังเคอะเขินพยายามเรียนรู้และทำตาม..แต่อีกไม่นาน น้องใหม่ก็จะกลายไปเป็นครูชำนาญการ

"จากรุ่น สู่รุ่น วนไป ..รุ่นพี่ผู้มีสร้อยเส้นใหญ่ และน้องใหม่ผู้ติดตาม..."

โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ทล.3076 ช่วงผ่านป่าเขาอ่างฤๅไน

เครดิต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

Share this: