เริ่มแล้ว งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14

09 พ.ย. 2561 | 15:37:09
ทุ่งดอกบัวตอง ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนพฤกษชาติ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Share this: