เริ่มติดขัดแล้ว สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาเข้า

26 มี.ค. 2563 | 07:43:25
07.37 น. ถนนกรุงธนบุรี ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก ท้ายแถวสะสมหน้าอาคารสินสาธรทาวเวอร์

ภาพ CCTV กทม.

Share this: