เริ่มติดกันแล้ว!! ถ.รังสิตปทุมธานี

13 ก.ค. 2563 | 15:41:46
เริ่มติดกันแล้ว!! ถ.รังสิตปทุมธานี 

ถ.รังสิตปทุมธานี ขาเข้า มุ่งหน้า ต่างระดับรังสิต -ฟิวเจอร์พาร์ค - สะพานคลอง 1 ท้ายสะสมถึงแยกบางพูน 
กลับกัน จากหน้าตลาดรังสิต  ไปจนถึง แยกบ้านกลาง ไม่มีปัญหา 

Share this: