เจ้าของ หอพัก ไม่ต่อใบอนุญาตให้ถูกต้อง “กทม.” ตรวจพบ ปรับสูงสุด 5 หมื่นบาท

12 ก.ย. 2561 | 17:02:58
วันที่ 12 กันยายน 2561 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2561 ติดตามความคืบหน้าและรับทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเรื่องต่างๆ พร้อมหารือแนวทางแก้ไขเพื่อให้ดำเนินงานได้ด้วยความเรียบร้อย โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ชั้น 6 สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง
 
นายสกลธี ภัททิยกุล กล่าวว่า จำนวนหอพักที่กรุงเทพมหานครรับโอนมาดูแลมีประมาณ 1,000 แห่ง ปัจจุบันน่าจะเหลืออยู่ประมาณ 800 แห่ง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของหอพักดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท และปรับรายวัน 5,000 บาทต่อวัน โดยผู้ที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับคือ ผู้แทนอัยการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคม ในส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับแต่จะดูแลเฉพาะในส่วนของการจดทะเบียนหอพักให้ถูกต้องเท่านั้น โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขตเป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียนหอพัก จึงขอให้ผู้ประกอบการหอพักยื่นขอจดทะเบียนหอพักที่สำนักงานเขตที่หอพักตั้งอยู่ ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้สำนักงานเขตออกสำรวจออกจำนวนหอพักและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการหอพักมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง จากนั้นจะมีการหารือถึงแนวทางการลงโทษผู้ที่ไม่มาจดทะเบียนหอพักให้ถูกต้องต่อไป 

Share this: