อธิบดี สถ. มอบทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 130 บาท ให้ผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562

24 ม.ค. 2563 | 17:30:39
อธิบดี สถ. มอบทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 130 บาท ให้ผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562
.
วันนี้ (24 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ให้ผู้ถูกรางวัลจำนวน 15 รางวัล โดยเป็นรางวัลที่ 1 ทองคำแห่งน้ำหนัก 50 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งน้ำหนัก 20 บาท จำนวน 2 รางวัล, รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งน้ำหนัก 10 บาท จำนวน 3 รางวัล, รางวัลที่ 4 ทองคำแท่งน้ำหนัก 5 บาท จำนวน 4 รางวัล และรางวัลที่ 5 ทองคำแท่งน้ำหนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล
.
ในปีที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 และการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ด้วยการจัดพิมพ์สลากบำรุงสภากาชาดไทย ออกจำหน่าย จำนวน 100,000 ฉบับ ฉบับละ 100 บาท ชิงรางวัลทองคำแท่ง และสร้อยคอทองคำ รวมกว่า 150 รางวัล มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท
.
ผู้ถูกสลาก สามารถรับรางวัลได้ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1264-5,0-2241-9014 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด (เฉพาะรางวัลที่ 6,7,8 และรางวัลเลขท้าย) รางวัลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้น โดยให้นำสลากที่ถูกมาขอรับรางวัลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และต้องมารับด้วยตนเองภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นับแต่วันออกรางวัล หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้แก่สภากาชาดไทยต่อไป

Share this: