องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย จ.ยโสธร

12 ก.ค. 2561 | 17:28:03

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีติดตาม เร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเเจ้งน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้จะได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ และพบปะเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน หลายสายพันธ์ให้กับตัวเเทนเกษตรกร คือ นายเทียนชัย เศษฐสุวรรณ เกษตรกรและอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่11 อดีตประธานป่าชุมชนดงมัน ที่มารับฟังและติดตามโครงการในครั้งนี้ด้วย

นายเทียนชัย เศษฐสุวรรณ เกษตรกร หมู่ 11 อดีตผู้ใหญ่บ้านและอดีตประธานป่าชุมชนดงมัน 
กล่าวว่า "ตั้งแต่โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2544 ถือว่ามีประโยชน์มาก ดูแลกันมาตั้งแต่ป่าโล่งเตียน ตอนนี้ป่าอุดมสมบูรณ์ไปแล้ว ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเก็บของป่า จากโครงการนี้ นอกจากปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาป่าแล้ว ยังเอื้อประโยชน์กับชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ที่พระองค์ท่านมีโครงการ มีแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ชุมชน ชาวตำบลค้อเหนือทุกๆหมู่บ้าน รู้สึกว่ามีความภูมิใจ มีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญของชุมชนที่ตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากมาก ที่น้ำท่วมซ้ำซาก ขณะนี้ก็ทางสัญจรไปมาก็สะดวกดี การทำมาหากินก็สะดวกขึ้น การเดินทางไปอำเภอ จังหวัดก็สะดวก สบายดียิ่งขึ้น การทำมาหากินดีขึ้น ทำให้ราษฎรภาคภูมิใจและอยากจะให้โครงการนี้ อยู่กับชาวบ้านและอยู่ในเขตตำบลค้อเหนือ และก็ให้เป็นแนวคิดให้ลูกหลานสืบไป"

นอกจากนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นไม้"ต้นรวงผึ้ง" บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน อาทิ น้ำพริกเห็ดแปรรูป ,ปลาเเดดเดียว ไข่เค็ม,ผักผลไม้ต่างๆ และปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่หนองอึ่งด้วย

ทางด้านของ นายสมศักดิ์ ทวินันท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า "ทางโครงการ ยังมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมเยาวชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ ของกรมป่าไม้ ปัจจุบันจะพัฒนาโรงนอนเพื่อรองรับการดูงาน เพื่อขยายผลในการติดตามเรียนรู้โครงการพระราชดำริฯ ต่อไป โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) มาโดยตลอด"
 


Share this: