หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ ปักป้ายเตือน และอำนวยความสะดวกปชช.

11 ก.ย. 2562 | 19:12:12
11กย.62 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ  ติดตามตรวจสอบระดับน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์และป้ายเตือน(อุทกภัย) บนถนน สาย รอ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2043– บ้านกอกแก้ว อำเภอพนมไพร สายทางใกล้เคียง ช่วงกม. 9+000-10+000 บ้านคู่ฟ้า-บ้านหนองเรือ ตำบลกุดน้ำใสและตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง    
Share this: