สรุปค่าฝุ่นละออง PM2.5 ช่วงสายวันที่ 15 ม.ค.63 พบเกินค่ามาตรฐาน 1 เขต

15 ม.ค. 2563 | 12:40:57
สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 10.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด)

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 เขต คือเขตบางเขน

Share this: