สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563

19 ม.ค. 2563 | 23:44:18
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ประจำปี 2563 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

 
 

​สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ตอนที่ 1 เรื่อง สืบสานงานพัฒนา
 
 

​สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ตอนที่ 2 เรื่อง การประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ในการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 

​สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหล่งท่องเที่ยวคู่ความรู้
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 เรื่อง เริ่มจากศูนย์ ก้าวตามรอย...สู่ความสำเร็จ
 

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เรื่อง อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 เรื่อง ขยายผล ต่อยอดการพัฒนา


สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 เรื่อง กิจกรรม “ต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน”
Share this: