สนามบินดอนเมือง จัดที่จอดรถ บริการฟรี ผู้โดยสารช่วงปีใหม่ 3 จุด มี Shuttle Bus คอยรับส่ง 24 ชั่วโมง

03 ธ.ค. 2562 | 03:07:59
ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)   ได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับให้บริการผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าบริการ จำนวน 3 จุด ได้แก่

1. อาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น เฉพาะชั้น 2 รองรับได้จำนวน 150 คัน
2. ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น รองรับได้จำนวน 150 คัน
3. ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น และคลังสินค้า 2 รองรับได้จำนวน 150 คัน

ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 450 คัน โดยมีรถเวียน (Shuttle Bus) จำนวน 4 คัน ๆ ละ 30 ที่นั่ง สำหรับวิ่งให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถ กับอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และ อาคาร 2 ทุก ๆ 15 นาที บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ

นอกจากนี้ ทดม. ยังมีรถโดยสารสาธารณะ A1 - A4 ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 12

1. สาย A1 เส้นทาง (สนามบินดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักร - สถานีขนส่งหมอชิต 2 -
สนามบินดอนเมือง) เวลาให้บริการ 06.00 น. - 23.59 น.
2. สาย A2 เส้นทาง (สนามบินดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักร - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ -
สนามบินดอนเมือง) เวลาให้บริการ 06.15 น. - 23.00 น.
3. สาย A3 เส้นทาง (สนามบินดอนเมือง - ประตูน้ำ - สวนลุมพินี - สนามบินดอนเมือง)
เวลาให้บริการ 06.30 น. - 23.00 น.
4. สาย A4 เส้นทาง (สนามบินดอนเมือง - ถนนข้าวสาร - สนามหลวง - สนามบินดอนเมือง)
เวลาให้บริการ 06.30 น. - 23.00 น.

หมายเหตุ : A1 - A2 คิดค่าบริการ 30 บาท และ A3 - A4 คิดค่าบริการ 50 บาท

ทั้งนี้ ทดม.รณรงค์ให้ผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเดินทางแทนรถยนต์ส่วนตัว และขอความร่วมมือในการเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0 2535 1892
โทรสาร 0 2535 1065
Share this: