สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

09 พ.ย. 2562 | 09:18:20
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 9 พ.ย. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันที่ 10 พ.ย. ซ้อมใหญ่

วันที่ 13 พ.ย. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Share this: