สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งหมายเลขโทรฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข "ฮ่องกง-มาเก๊า" กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019

24 ม.ค. 2563 | 07:47:18
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย เรื่อง เตือนการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส “โคโรนา”สายพันธุ์ใหม่    คนไทยในฮ่องกงสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของศูนย์ป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงได้ที่ (+852) 2125 1122 และคนไทยในมาเก๊าสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขมาเก๊าได้ที่ (+853) 2870 0800

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442  

 
Share this: