วิ่งฟรี ! ไม่เสียค่าผ่านทาง "มอเตอร์เวย์7-ทล.หมายเลข9" วันหยุดยาวเข้า พรรษา

30 มิ.ย. 2563 | 18:58:14
ครม. เห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหมายเลข 7 และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา 

วันนี้ (30มิ.ย.63)  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ในวันที่ 4-7 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 3 ก.ค. ถึง เวลา 24.00 ของวันที่ 8 ก.ค. 2563
Share this: