ร.ร.ปทุมคงคา ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากตรวจพบ ครู และนักเรียน ป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A จำนวนมาก

23 ม.ค. 2563 | 23:34:55
เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนปทุมคงคา ตรวจพบครูและนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A จำนวนมาก และมีแนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียน หากเจ็บป่วยให้หยุดพักรักษาตัวหรือพบแพทย์

Share this: