ราชประสงค์ไปประตูน้ำ ติดขัด

12 ม.ค. 2559 | 10:39:28
ถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์ เข้าประตูน้ำ รถเคลื่อนตัวช้า สลับหยุดนิ่ง
Share this: