ราชประสงค์ไปประตูน้ำ ติดขัด

13 ม.ค. 2559 | 00:39:28
ถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์ เข้าประตูน้ำ รถเคลื่อนตัวช้า สลับหยุดนิ่ง
Share this: