รางวัล "เพชรกนก"-"กนกนาคราช" ประจำปี 2559 สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง มอบรางวัล "รายการข่าวจราจร สวพ.FM91" องค์กรศรีแผ่นดิน

06 ก.ย. 2559 | 23:51:47
 

วันที่ 7 กันยายน 2559 พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล "เพชรกนก" และ "กนกนาคราช" ประจำปี 2559 โดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง จัดขึ้น ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในพิธีมีการมอบรางวัลมอบทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนสงเคราะห์สังคมแก่ผู้เข้ารับรางวัล เพชรกนก สาขากตัญญูตา สาขาเมตตาธรรม และสาขาพิทักษ์ธรรม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปิน อาทิ ติ๊ก ชีโร่, อ. ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี และขุนอิน ณรงค์โตสง่า


รางวัล "กนกนาคราช" เป็นรางวัลสำหรับองค์กรศรีแผ่นดิน มีผู้เข้ารับรางวัล 25 ราย ขณะที่ รางวัล "เพชรกนก" เป็นรางวัลสำหรับบุคคลศรีแผ่นดิน จำนวน 125 ราย ทั้งนี้ รายการข่าวจราจร สวพ.FM91 สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ ได้รับรางวัล "กนกนาคราช" ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรศรีแผ่นดิน มีนายสุนัย อังคทะวานิช, ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล ผู้บริหารสถานีฯ เข้ารับรางวัล จากองคมนตรี ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมี บุคคล และองค์กรที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัล ในสาขาต่างๆ อาทิ ไก่ วรายุทธ มิลินทจินดา, ปัญญา นิรันทร์กุล, จั๊กจั่น อคัมศิริ, ทับทิม อัญญารินทร์, น้องเมย์ รักชนก อินทนนท์


Share this: