รอง ผู้ว่าฯกทม."สกลธี" สั่งการเร่งเพิ่มความถี่จัดเก็บขยะในคลองเปรมฯ ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามนัด หลังพบ ปริมาณขยะและคุณภาพน้ำยังไม่ดีเท่าที่ควร

30 ก.ค. 2563 | 17:27:12

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการขยะภายในคลองเปรมประชากร ว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่ ประกอบด้วย เขตบางซื่อ จตุจักร หลักสี่ และเขตดอนเมือง เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการคลองเปรมประชากรในส่วนของคุณภาพน้ำและการเก็บขยะภายในคลอง ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีแผนสำหรับดูแลรักษา ฟื้นฟู คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่แล้ว โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาทำความสะอาดคลองในทุกวันพุธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต แต่จากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาจจะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณขยะและคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากรยังไม่ดีขึ้น หลังจากวันนี้จะมีการปรับแผน อาทิ เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะภายในคลอง จากเดิมวันละ 2 ครั้ง อาจจะเพิ่มเป็น 3 หรือ 4 ครั้งต่อวัน รวมทั้งเพิ่มรอบการเก็บขยะบนบกให้มากขึ้น รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองให้ช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยหากประชาชนจะทิ้งเศษขยะ ขอให้นำไปทิ้งในจุดที่สำนักงานเขตจัดเตรียมไว้ หากประสงค์จะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ กรุงเทพมหานครมีโครงการนัดทิ้ง-นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการจัดเก็บได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ นอกจากนี้ได้มอบหมายสำนักงานเขตทุกแห่งตรวจสอบบ้านรกร้างที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่มีผู้อาศัยอยู่ และดำเนินการตามกฎหมายเพื่อทำการรื้อย้ายต่อไป ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าในพื้นที่ริมคลองที่มีการสร้างเขื่อนคันกั้นน้ำ คุณภาพน้ำจะดีและปริมาณขยะน้อยกว่าบริเวณที่ยังมีการรุกล้ำคลอง ซึ่งต้องเจรจาและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป โดยหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์ เพื่อให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและคุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น
Share this: