รถติดมาก ถนนกรุงธนบุรี ขาเข้า มุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

24 พ.ค. 2562 | 06:34:50
06.33 น. ถนนกรุงธนบุรี มุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก ท้ายแถวสะสมสะพานข้ามแยกตากสิน
Share this: